सांगली

शेतीच्या पंपासाठी स्पेअर पार्टचा पुरवठा करण्यास अटी, शर्तीचे अधीन राहून परवानगी : जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी

सांगली : कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्याकरिता सांगली जिल्ह्यात विविध प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करण्यात आले आहेत. या आदेशामधून शेती विषयक बाबींना वगळण्यात आलेले असून शेतीची कामे सुरळीत होण्यासाठी, शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या पंपासाठी लागणाऱ्या स्पेअर पार्टचा पुरवठा करण्यास परवानगी देणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हादंडाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी शेतीसाठी लागणाऱ्या पंपासाठी स्पेअर पार्टचा पुरवठा करण्यास खालीलप्रमाणे अटी व शर्तीचे अधीन राहून परवानगी दिली आहे.
अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे – (1) संपूर्ण सांगली जिल्ह्यात कोरोना या विषाणूचा संसर्ग वाढू नये यासाठी सोशल डिस्टन्सिंग राखण्यासाठी साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 लागू करण्यात आलेला आहे, याचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे. (2) शासनाने निर्गमित केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निर्देशांचे तंतोतंत पालन करणे आवश्यक आहे. (3) मागणी करण्यात आलेले अत्यावश्यक स्पेअर पार्टस यांचा पुरवठा मागणी आल्यावर महसूल व वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन मदत व पुनर्वसन यांच्याकडील आदेश क्र.डी.एम.यु/2020/सी.आर.92/डी.एम-1 दि. 17 एप्रिल 2020 मधील सूट देण्यात आलेल्या शेती विषयक बाबींना देण्यात यावा. (4) स्पेअर पार्टस यांचा पुरवठा करण्यासाठी व इतर व्यावसायिक कामी दुकान चालू ठेवता येणार नाही, केवळ मागणी प्राप्त करून त्यानुसार दुकान उघडण्यात येऊन संबंधित मागणी केलेल्या स्पेअर पार्टचा पुरवठा करण्यात यावा. (5) सदर सवलत / परवानगी कंटेनमेंट झोन मध्ये लागू असणार नाही. तसेच एखादे नवीन क्षेत्र कंटेनमेंट झोन म्हणून घोषित झाल्यास अशा क्षेत्रामध्ये देण्यात आलेली परवानगी आपोआप रद्द होईल याची नोंद घ्यावी.
या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 चे कलम 51 अन्वये तसेच भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 188 नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे मानण्यात येईल व पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हादंडाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी स्पष्ट केले आहे.
या आदेशाचा भंग करणाऱ्या व्यक्ती विरूध्द भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 188 नुसार, गुन्हे दाखल करण्याकामी सांगली जिल्ह्यातील संबंधित पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी / कर्मचारी यांना या आदेशाव्दारे जिल्हादंडाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी प्राधिकृत केले आहे.

Share

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
या वेब साईट वरील फोटो,बातमी,लेख कॉपी करू नये
Close
Close